ความไม่เป็นธรรมของสื่อ ปฏิบัติกับไก่แตกต่างจากหงส์, ผี